Perge-Épker Építési áruház

...hogy az építkezés ne álljon meg!

3

Adatkezelés és adatvédelemrőlMegosztomAdatkezelési és adatvédelmi szabályzat
ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZATFigyelemmel a EU egységes adatvédelmi rendeletére (2016/679 Rendelet; "GDPR")

A weboldal használatának megkezdésével, valamint az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybe vételével a weboldalra látogató, valamint az Adatkezelő szolgáltatásait igénybevevő felhasználók elfogadják a jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a weboldal használata, illetve a szolgáltatások igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Szabályzatot.

  1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket

 meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése,tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése,valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat -különösen az érintett neve,azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat -teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is -adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve -azonosítható természetes személy.

    1. Adatkezelő neve, elérhetőségei

PERGE-ÉPKER ÉPÍTŐIPARI ÉS KERESKEDELMI KFT.

Székhely: 1188 Budapest Vasút u. 143 220 HRSZ

Adószám:12219016-2-43

Cégjegyzék szám: 01-09-566654

Bank: UNICREDIT

Számlaszám:10918001-00000081-45980009

Szerződés nyelve: magyar

Elektronikus elérhetőség: info@pergeepker.hu

Telefonos elérhetőség: +36 1 291-1956

Postacím: 1188 Budapest Vasút u. 143 220 HRSZ
     A teljes Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat itt érhető el! >>>> 

Elérhetőségeink

Perge-Épker Kft.

1188.Budapest  Vasút u. 143 220 HRSZ

      /Vasút u. 58.-al szemben/

Tel: +36  1/291-1956

Email: info@pergeepker.hu 


Hírlevél feliratkozás

Szöveg...

 

Ajánlataink

Homlokzatszigetelés
Vakolatok
Falfestékek

Link
Link
Link
Link
Link
Link

Perge-Épker © 2013     Cím: 1188.Budapest Vasút u     Telefon: +36 (1) 291-1956

Portálmotor: | InstantPortal 3.0 | On-line látogató: 2

FEL